ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน ครูอ๊อฟฟี่
Photoshop Dreamweaver
เอกสารประกอบการเรียนวิชา โปรแกรมกราฟิก เรื่อง ฟอนต์ ดาวน์โหลด    
เอกสารตัวอย่างเรื่อง ออกแบบปก ดาวน์โหลด