หน่วยที่ 5

กลุ่มเครื่องมือการเลือก (Selection)

            การทำงานใน Photoshop  CS5 จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับการสร้าง Selection เพื่อให้สามารถตัดต่อภาพร่วมกัน เลือกพื้นที่ในการทำงาน ปรับแต่งเฉพาะจุด การตัดภาพ รวมถึงการแก้ไขความบกพร่องของภาพถ่าย ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือการเคลื่อนย้ายภาพ โดยละเอียดได้จากหัวข้อต่อไปนี้

 

1.  รู้จักกับ Selection

            Selection  คือวิธีการกำหนดขอบเขตการทำงานของภาพในเลเยอร์ที่ให้สามารถปรับแต่งในบริเวณที่กำหนดได้ เช่น การเปลี่ยนสีให้บางจุดในภาพ รวมถึงการกำหนดพื้นที่สำหรับการตัดหรือการคัดลอกไปใช้ในการตัดต่อภาพ หรือการกำหนดพื้นที่ในการเติมสี หรือใส่เอฟเฟ็กต์ให้ภาพด้วย ซึ่งการสอนการใช้เครื่องมือต่าง ๆ จะสอนเป็นแบบวีดีโอเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

2การสร้าง Selection แบบรูปทรงพื้นฐาน

            การสร้าง Selection แบบรูปทรงพื้นฐาน คือการสร้าง Selection รูปสี่เหลี่ยม วงกลม หรือเส้นตรง เหมาะกับการกำหนดขอบเขตในการใส่สี หรือตัดต่อภาพที่ไม่ซับซ้อนมากนัก มีหลักการใช้เครื่องมือต่างๆในกลุ่มดังนี้

2.1  การสร้าง Selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วย Rectangular Marquee Tool

            การสร้าง Selection ด้วยเครื่องมือ  (Rectangular Marquee Tool) จะใช้เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม

วีดีโอประกอบการสอน เรื่อง การสร้าง Selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วย Rectangular Marquee Tool

 ชื่อไฟล์วีดีโอ rectangular.mp4 ความยาว 5.32 นาที

2.2  การสร้าง Selection เป็นรูปวงกลมหรือวงรีด้วย Elliptical Marquee Tool

            การสร้าง Selection ด้วยเครื่องมือ   (Elliptical Marquee Tool) จะมีหลักการเดียวกับเครื่องมือ(Rectangular Marquee Tool)  โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

 วีดีโอประกอบการสอน เรื่อง การสร้าง Selection เป็นรูปวงกลมหรือวงรีด้วย Elliptical Marquee Tool      

                                  ชื่อไฟล์วีดีโอ  elliptical.mp4 ความยาว 1.05 นาที

2.3  การสร้าง Selection แบบเส้นตรง

            การสร้าง Selection แบบเส้นตรง เป็นเส้นตรงแนวนอน  (Single Row Marquee Tool) และเส้นตรงแนวตั้ง  (Single Column Tool) Selection ที่ได้จะมีความหนาเพียง 1 พิกเซล ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อสร้างกรอบหรือเลือกทำงานกับพื้นที่แคบ ๆ เท่านั้น

วีดีโอประกอบการสอน เรื่อง การสร้าง Selection แบบเส้นตรง

                      ชื่อไฟล์วีดีโอ  singlerow.mp4 ความยาว 1.22 นาที

3.  การสร้าง Selection แบบรูปทรงอิสระ

            การสร้าง Selection ให้กับภาพเพื่อนำไปใช้ในการตัดต่อ จำเป็นต้องสร้าง Selection ที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานกับขอบเขตที่มีเฉพาะเจาะจงลงไปได้ หรือสามารถเลือกตัดขอบเขตของภาพได้อย่างสมบูรณ์โดยมีเครื่องมือสำหรับการสร้าง Selection ให้รูปทรงอิสระมากมายดังนี้

3.1   การสร้าง Selection แบบคร่าวๆด้วย Lasso Tool

            เครื่องมือ  (Lasso Tool) เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง Selection ที่หยาบที่สุดในกลุ่ม โดยจะควบคุมค่อนข้างยาก เพราะต้องคอยแดรกเมาส์กำหนดขอบเขตเอง แต่ก็สามารถพลิกแพลงในการใช้งานได้หลากหลาย ส่วนใหญ่มักใช้ร่วมกับการปรับแต่งสีให้พื้นที่กว้าง ๆ โดยการใช้เครื่องมือ Lasso Tool มีวิธีการดังต่อไปนี้

วีดีโอประกอบการสอน เรื่อง การสร้าง Selection แบบคร่าวๆด้วย Lasso Tool

ชื่อไฟล์วีดีโอ lassotool.mp4 ความยาว 2.50 นาที

3.2  การสร้าง Selection ด้วย Polygonal Lasso Tool

            สำหรับภาพที่มีส่วนที่เป็นเส้นตรงหรือเหลี่ยมมุมมากๆ เช่น ภาพสิ่งก่อสร้าง ภาพบ้าน กล่อง

ปกหนังสือ หรือรูปทรงที่เห็นเส้นขอบชัดเจน สามารถใช้เครื่องมือ ( Polygonal Lasso Tool) สร้าง Selection ได้ โดยการคลิกไปบนขอบของภาพจนวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นดังขั้นตอนดังต่อไปนี้

วีดีโอประกอบการสอน เรื่อง การสร้าง Selection ด้วย Polygonal Lasso Tool

ชื่อไฟล์วีดีโอ polygunallassotool.mp4 ความยาว 2.13 นาที

3.3  การสร้าง Selection ไล่ตามเส้นขอบภาพด้วย Magnetic Lasso Tool

            เครื่องมือ  (Magnetic Lasso Tool) สามารถใช้สร้าง Selection ได้ดีกับภาพที่มีความแตกต่างกันระหว่างเส้นขอบกับฉากหลัง เนื่องจากเครื่องมือจะวิเคราะห์หาความแตกต่างจากค่าสี โดยสามารถทำได้ดังนี้

วีดีโอประกอบการสอน เรื่อง การสร้าง Selection ไล่ตามเส้นขอบภาพด้วย Magnetic Lasso Tool

ชื่อไฟล์วีดีโอ megneticlassotool.mp4 ความยาว 3.30 นาที

4การ Selection ภาพด้วยกลุ่มเครื่องมือการเลือกสี

             เราสามารถใช้เครื่องมือสร้าง Selection โดยการเลือกจากสีที่ใกล้เคียงกันได้ เครื่องมือใน

กลุ่มนี้มีอยู่ 2 ตัว และมีวิธีการใช้งานแตกต่างกันดังต่อไปนี้

4.1  สร้าง Selection ให้ส่วนที่มีสีใกล้เคียงกันด้วย Magic Wand Tool

            เครื่องมือ ( Magic Wand Tool) เป็นเครื่องมือการสร้าง Selection ที่สามารถใช้งานได้ดีกับภาพที่มีการไล่โทนสีที่ใกล้เคียงกันและมีขอบเขตค่อนข้างชัดเจน จึงจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งวิธีการใช้งานสามารถทำได้ดังนี้

วีดีโอประกอบการสอน เรื่อง สร้าง Selection ให้ส่วนที่มีสีใกล้เคียงกันด้วย Magic Wand Tool

ชื่อไฟล์วีดีโอ magicwantool.mp4 ความยาว 3.28 นาที

5เครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้าย 

เครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้าย (Move Tool) เป็น อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายภาพ หรือบนชั้น Layer ที่เรากำลังทำงานอยู่ไปในตำแหน่งต่าง ๆ

วีดีโอประกอบการสอน เรื่อง เครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้าย 

ชื่อไฟล์วีดีโอ movetool.mp4 ความยาว 2.04 นาที